UPOZORNĚNÍ.

Tyto stránky nejsou aktualizovány!

Podrobné dokumenty a informace obdrží smluvní partneři do firemní dokumentace BOZP (MPBP)

nebo na akcích Sdružení elektrotechnických firem (SEF).


Žertovné testy pro elektrotechniky

Z důvodu zachování originálního formátování, předkládáme následující dokument v původní podobě.

 Žertovné testy pro zkoušky odborné způsobilosti elektrotechniků podle vyhl č. 50/1978 Sb.
Dokument Word (215 kB)