UPOZORNĚNÍ.

Tyto stránky nejsou aktualizovány!

Podrobné dokumenty a informace obdrží smluvní partneři do firemní dokumentace BOZP (MPBP)

nebo na akcích Sdružení elektrotechnických firem (SEF).


Sdružení elektrotechnických firem

Praktické poznatky z uplatnění bezpečnostních předpisů při elektrotechnické činnosti a aktivita některých firem i občanů (spotřebitelů), byly v minulých letech využity ke společnému organizovanému postupu v několika elektrotechnických sdruženích, jejichž hlavním cílem je odborný přístup, směřující ke zlepšení ochrany uživatelů elektrických výrobků.
Místo obecných a zmatených proklamací, vydávaných ve Sbírce zákonů ČR za bezpečnostní předpisy, se elektrotechnická sdružení zaměřují na reálné stanovení dokladových kritérií, prokazujících nezávadný technický stav a konkrétní odpovědnost za bezpečnost dodávaných i provozovaných elektrických výrobků. Sdružení prosazují, aby legislativní požadavky, zakotvené v právních předpisech a ČSN, byly jasné a srozumitelné nejen zákonodárcům a inspekčním orgánům (což se dosud plně nepodařilo), ale hlavně dezinformovaným výrobcům, dovozcům, distributorům, prodejcům a především uživatelům, tj. zejména elektrotechnickým laikům (spotřebitelům), kteří v obchodní síti ČR nakupují prokazatelně nebezpečné elektrické výrobky.
Katastrofální stav právních předpisů, stanovujících technicko-bezpečnostní požadavky na elektrické výrobky a bezmocnost spotřebitelů při uplatňování svých práv, přispěly v hlavní míře ke vzniku těchto sdružení:

1. Ekologická sekce Elektrotechnického svazu českého (ES ESČ - založena v r. 1995) sdružuje několik desítek organizací, registrovaných členů ESČ a specializovaných spolupracujících organizací, které svými praktickými poznatky přispívají k osvětě varující před riziky ohrožení životního prostředí z nebezpečných látek elektrických výrobků. ES ESČ je jako součást Elektrotechnického svazu českého partnerem Hospodářské komory ČR.

2. Sdružení elektrotechnických firem (SEF - založeno v r. 1996), vzniklo z podnětu firem soustředěných kolem IBM ČR a Svoboda-elektro jako neformální seskupení elektrotechnických dodavatelů a provozovatelů, kteří svými poznatky z praktického uplatnění právních předpisů prokázali mimořádné věštecké schopnosti. Písemnou zprávou předanou Sněmovně Parlamentu ČR předpověděli již v r. 1996 (v připomínkovém řízení k zákonu č. 22/1997 Sb.) to, čeho jsou dnes plná sdělovací média - ochrana spotřebitele prakticky neexistuje, nebezpečné výrobky na trhu jsou jako houska na krámě a nikdo ze zákonodárců dosud nebyl schopen prakticky definovat a dokladově doložit, co to je bezpečný elektrický výrobek, odpovídající podmínkám právních předpisů ČR. SEF od roku 1997 trvale aktivně spolupracuje mj. se Senátem Parlamentu ČR, kde je senátor Ing. Karel Korytář v HV Senátu  hlavním odborným garantem technických aktivů, směřujících k nápravě chaotických legislativních předpisů v oblasti elektrotechniky.

3. Sdružení ochrany spotřebitele - elektro (SOS-elektro) je neformální občanskou iniciativou, vznikající individuálně k vyřešení konkrétních podnětů občanů (laiků i elektrotechniků), které státní správa odkazuje s reklamacemi zakoupených nebezpečných elektrických výrobků (bez předchozích povinných legislativních inspekčních kroků u dodavatelů výrobků) protiprávně k soudu. Sdružení poskytuje, v rámci veřejně přístupných organizovaných akcí, zdarma právní informace s předvedením ukázek výrobků i jejich dokladů tak, aby spotřebitel, podle názorného příkladu, mohl v praxi u distributora odborně uplatnit svá práva. 

4. Sdružení pro elektrotechniku (SPE) Bylo založeno v r. 2000 registrací na MV ČR, která byla pro řadě let zrušena jako naprosto zbytečná administrativní zátěž.

S výsledky činnosti uvedených elektrotechnických sdružení a dalších občanských aktivit je možno se seznámit v praxi při akcích zaměřených na průvodní dokumentaci a praktické přezkoušení bezpečnosti elektrických výrobů s vystavením dokladů o jejich bezpečném stavu. Tyto metody  a dokumenty prokazují skutečnou bezpečnost a neformální ochranu českého spotřebitele, na rozdíl od tzv. ES prohlášení o shodě a nálepky CE na výrobku podle zákona č. 22/1997 Sb.

Antonín Svoboda
Fotodokumentace z technických aktivů Sdružení v Senátu Parlamentu ČR ve dnech 19.4. 99 a 15.3. 01

Fotodokumentace z technických aktivů Sdružení v Senátu Parlamentu ČR ve dnech 19.4. 99 a 15.3. 01
 

Fotodokumentace z technických aktivů Sdružení elektrotechnických firem
v Centru energetického poradenství PRE dne 8.12.2010
a
 v Senátu Parlamentu ČR ve dnech 19.4. 1999 a 15.3. 2001